Föräldraråd

På Vasalundsskolan kallar vi detta viktiga diskussionsforum för föräldrakommitté. Föräldrarepresentanter väljs för 1 år i taget på höstterminens föräldramöte och förmedlar både egna men framförallt andra föräldrars synpunkter och önskemål. En mångårig medarbetare håller i dessa träffar tillsammans med rektor.


Vi ser på kommunikation som äger rum i rådet som en dialog. Det som tas upp på dessa möten är allt som berör skolverksamheten och rektor ägnar alltid en stund åt att berätta om undervisning, skolans pedagogiska utveckling och allmänt om lärande.