Grundskolans och förskolans undervisning sker på svenska, men med tillägg för det arabiska språket. Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv och identitet. Ett väsentligt inslag i verksamheten är även individuellt anpassad undervisning i åldersblandade grupper.


På Vasalundsskolan gick det 304 elever under år 2019. Andelen behöriga lärare som arbetar på skolan är 40.3% samtidigt är antalet elever per lärare 11.9 (lärartäthet: 8.40 lärare per 100 elever) under 2019. 70.0% av skolans sjätteklassare uppnådde kunskapskravet under 2019, vilket får anses mycket tillfredsställande med tanke på elevernas skiftande bakgrund från olika nationaliteter.

(från Skolverket och SCB)

2007

2014

2020

För att möta de krav som denna expansion medfört flyttades skolan i början av 2007 till lokaler på Skogsgatan 30 i Helsingborg.

De nya skollokalerna visade sig vara ändamålsenliga och mycket uppskattade av såväl elever som lärare, men det temporära bygglovet för att bedriva skolverksamhet gick ut under sommaren 2014. Mot denna bakgrund beslutades under 2014 att förvärva ett fastighetsbolag, Lundsbäck Fastighets AB för att kunna fortsätta skolverksamheten och bedriva denna i en miljö av mycket hög klass.

Beslutet att effektivisera verksamheten genom att fördela ansvaret för personal och ekonomi på en skolchef och det pedagogiska arbetet på en rektor.

2000

Skolan har sedan sin start hösten 2000 expanderat kraftigt.

Skolstatistik

304

Elever på skolan

11,9

Elever per lärare

40,3%

Lärare med behörighet