Förskoleklassen

Förskolekassen startade som skolform hösten 2001 men blev obligatorisk först 2018 och följer numera läroplanen. Målet är att ge barnen en mjuk start inför första klass. Skolan har kompetent, utbildad och erfaren personal. Varje lärare tillsammans med förskoleassistent ansvarar för högst 22 elever. Lågstadielärarna och förskolelärarna arbetar parallellt och kompletterar varandra. Förskoleklass och åk 1 planerar samverkan vid samlingar, kring ämnet musik och utflykter. Lärarnas ambition är att erbjuda våra sexåringar en så positiv start som möjligt genom att ta tillvara på förskoleelevernas nyfikenhet och lust att lära. Förskoleklasseleverna har undervisning på mellan kl 08:15 och 13:00 och de elever som är inskrivna på fritidshemmet går vidare till denna verksamhet.